• image01
Some alt text

19


Some alt text

18


Some alt text

17


Some alt text

16


Some alt text

15


Some alt text

14


Some alt text

13


Some alt text

12


Some alt text

11


Some alt text

10


Some alt text

9


Some alt text

8


Some alt text

7


Some alt text

6


Some alt text

5


Some alt text

4


Some alt text

3


Some alt text

2


Some alt text

1


Some alt text
22
Sep
2014

ETNORYTMY KONTINENTOV

Kultúrno - výchovné moderné predstavenie s hudobno-slovným pásmom o etnických, národných a kultúrnych rytmoch, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé krajiny  a svetadiely Zeme. Počas 60 minút sa prejdeme všetkými svetadielmi za hudobného sprievodu 4-člennej skupiny hráčov na rôznorodé bicie nástroje a bubny, ktoré používali a používajú doteraz kmene a etniká od Austrálie,...


Some alt text
22
Sep
2014

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE V MEDICÍNE


Some alt text
22
Sep
2014

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE V MEDICÍNE

ZDÔVODNENIE VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Potreba tohto programu vyplýva z nutnosti úspešne riadiť procesy v zdravotníckych zariadeniach. Vzdelávací program vychádza z legislatívnych požiadaviek a analýzy vzdelávacích potrieb. Absolvovanie vzdelávacieho programu môže byť významným prvkom v riadení a implementovaní zmien, ktoré má manažment nemocnice v prioritách, najmä vo vzťahu skvalitňovania zdravotnej starostlivosti o...


Some alt text
21
Sep
2014

ROZVOJ PERSONÁLNYCH KOMPETENCIÍ


Some alt text
21
Sep
2014

E-LEARNINGOVÉ RIEŠENIA


Some alt text
21
Sep
2014

PRIESKUM PRESKRIPČNÉHO SPRÁVANIA


Some alt text
21
Sep
2014

SEMINÁRE S PRIDANOU HODNOTOU

 • Videovizitka

 • Právna tematika

 • Behavioárna epidemiológia

 • Psychohygiena práce lekára

 • Alternatívne inšpirácie


Some alt text
20, Sep, 2014

Portfólio služieb

 


Some alt text
19, Sep, 2014

Home

Naša agentúra vznikla spojením skúsenosti a inovácie s cieľom ponúknuť svoje služby v nasledujúcich oblastiach:

 • organizácia seminárov s pridanou hodnotou
 • organizácia kongresov a konferencií
 • e-learningové riešenie
 • rozvoj personálnych kompetencií
 • funkčné vzdelávanie medicínskych pracovníkov

Naším cieľom je zorganizovanie vzdelávacej aktivity moderným a...


Some alt text

Edukačný proces

Edukačný proces


Some alt text
20, Sep, 2014

Kontakt

       Kontaktné údaje:

       VM-eduservis, spol. s r.o.
       Lazovná 7


 1. logo_ledum_farlogo_ledum_CB